Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014

«Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα» στους Άξονες Προτεραιότητας 1 ,2, και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου ΜάθησηΗ πράξη προϋπολογισμού 120.000.000,00€ προκειμένου να ενισχύσει τον
θεσμό των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει προβλέψει τις εξής δράσεις: α) τον
εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού δυναμικού των σχολείων με ΕΑΕΠ, β) την
υποστήριξη και ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των στελεχών διοίκησης
της εκπαίδευσης για τις δυνατότητες αξιοποίησης εκπαιδευτικού υλικού, γ) τις
ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας του Θεσμού των
σχολείων με ΕΑΕΠ , δ) την αξιολόγηση της Πράξης και ε) τη δράση της
σίτισης των μαθητών των σχολείων με ΕΑΕΠ που ανήκουν και σε ζώνες ΖΕΠ
στην Αττική και Θεσσαλονίκη, και διαθέτουν ενεργή σύμβαση με κυλικείο ( από τον
Μάιο του 2013), η οποία αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλα σχολεία για το
έτος 2013-2014.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου